طرائف / اهمیت وحدت

منبع: کتاب روابط بين الملل در اسلام آيت الله جوادی آملی امیر مؤمنان(ع) وحدت را منّت…

جلسه ترویج آثار مقام معظم رهبری

جلسه ترویج آثار مقام معظم رهبری در مرکز فقهی قائم برگزار شد.