نشست بصیرتی سیاسی، با حضور دکتر امیرآبادی

نشست ویژه بصیرتی به همت معاونت سیاسی بسیج مرکز با حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی…