حضور دکتر علیرضا زاکانی در مرکز فقهی قائم

نشست ویژه بصیرتی به همت معاونت سیاسی بسیج مرکز با حضور نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی…